Previous Next

Група за 70-640 - Windows Server Active Directory, Configuring

От есента на 2015г. курс 70-640 - Windows Server Active Directory, Configuring се провежда при събиране на поне 5 желаещи. За да се запишете, моля изпратете имейл на msitacademy@fdiba.tu-sofia.bg.

Записани до момента: 2

 

 "Enhance Your Career and Growth Opportunities"

Академията за информационни технологии на "Майкрософт" (Microsoft IT Academy) е програма, която цели изграждане на партньорство и предоставяне на образователните организации, участващи в програмата, изпреварващ достъп до най-новите технологии на "Майкрософт", както и до съпътстващите ги учебни пособия, за да бъде създадена гъвкава система за придобиване на квалификация и последваща сертификация на достъпна цена.

Тази инициатива на "Майкрософт" предоставя на образователните организации ресурсите и правомощията да обучат всеки, който има интерес в областта на информационните технологии, с такова качество и по такъв начин, че да получи достъп до едни от най-търсените на пазара на труда световнопризнати сертификати, вариращи от Microsoft Office Specialist до най-високите нива на Microsoft Certified Professional.

Microsoft IT академията към ФаГИОПМ при Технически Университет-София е първата и единствена академия, предлагаща обучение по програма MOAC (Microsoft Official Academic Course)  в България!

To Top of the page